26 stycznia 2023 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji wodociągowej na terenie osiedla Huta w Przemkowie”

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień publicznych, została Firma Instalacji Sanitarnych „lnstalex” Mirosław Maksymczuk z Lubina. Całkowita wartość zadania wynosi 1 157 126,76 zł. Na jego realizację Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 133 984,22 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w terminie 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, a więc zakończy się jeszcze w III kwartale tego roku.

Dla mieszkańców Przemkowa to kolejna bardzo dobra informacja! Częste i powtarzające się awarie sieci o wysokim stopniu technicznego zużycia, odcinające blisko 1800 osób od wody, zgłaszane przez mieszkańców i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie przy pełnej akceptacji i współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przemko”, potwierdzają konieczność przebudowy instalacji wodociągowej. Inwestycja obejmie demontaż starego rurociągu azbestowo-cementowego oraz wykonanie sieci wodociągowej z materiałów obecnie stosowanych zgodnych z obowiązującymi normami o długości ponad 1400 m, podłączenie 20 szt. przyłączy do sieci wodociągowej.

To kolejny powód do radości i ogromny sukces Przemkowa. Realizacja przedmiotowego zadania z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia komfortu życia w gminie i zapewni bezpieczeństwo działania systemu zaopatrzenia w wodę. Dzięki pozyskanym z Programu Polski Ład środkom, wkład własny gminy jest minimalny i wynosi tylko 2 % wartości inwestycji! – podsumowuje Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Już dziś prosimy mieszkańców, w tym w szczególności osiedla Huta, o cierpliwość gdyż realizacja inwestycji z całą pewnością będzie się wiązała z pewnymi ograniczeniami i utrudnieniami w poruszaniu się po osiedlu. Oczekiwany efekt wart jest jednak zmierzenia się z niedogodnościami.