Na co dzień wytwarzamy różnego rodzaju odpady komunalne w naszych gospodarstwach domowych. Segregacja podstawowych pięciu frakcji, czyli papieru, tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów i odpadów zmieszanych, nie sprawia nam już trudności. Jednak w przypadku odpadów problemowych, tj. gabarytów, elektroodpadów, gruzu budowlanego, opon, nadmiaru odpadów zielonych itd., mieszkańcy nadal mają wątpliwości.

W celu ułatwienia mieszkańcom bieżącego pozbywania się odpadów problemowych, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zapewnił funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na terenie Związku aktualnie funkcjonują trzy PSZOK-i:
w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18,
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek: 12:00 – 18:00
sobota: 10:00 – 15:00
w Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6,
Godziny otwarcia:
wtorek: 12:00 – 18:00
czwartek: 12:00 – 18:00
sobota: 10:00 – 18:00
w Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A,
Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, piątek: 14:00 – 18:00
środa: 9:00 – 13:00
sobota: 10:00 – 14:00

Planowana jest budowa trzech kolejnych punktów: w gminie Przemków, gminie Gaworzyce oraz gminie Chocianów. PSZOK-i w Przemkowie i Koźlicach, zgodnie z planami, powstaną i zostaną oddane do użytku w 2023 r.

Mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą dowolnie korzystać z każdego z trzech dostępnych PSZOK-ów, bez względu na to, w której gminie członkowskiej zamieszkują. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddać m.in. zepsutą lodówkę, telewizor, starą szafę, rower i inne gabaryty, zużyte opony, odpady budowlane, przycięte gałęzie, skoszoną trawę, leki, świetlówki, baterie i akumulatory, farby, tekstylia, popioły i wiele innych odpadów komunalnych. Co najważniejsze, odpady przyjmowane są od mieszkańców nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Z myślą o mieszkańcach, którzy nie mają możliwości zawiezienia swoich odpadów do PSZOK, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego udostępnił płatną usługę dodatkową polegającą na odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów spod domu. W zależności od ilości gabarytów, za taką usługę trzeba zapłacić 60 zł, jeśli odpady zostaną odebrane luzem lub 370 zł za odbiór odpadów w kontenerze o poj. 7m3. Ponadto mieszkańcy mogą skorzystać z usługi podstawienia i odbioru kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz na odpady zielone. Usługi można zamówić w Polkowickiej Dolinie Recyklingu. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 76 847 91 30 lub mailowo: bok@pdr-eko.pl.

W związku ze zwiększoną dostępnością PSZOK-ów oraz funkcjonującą usługą dodatkową, które umożliwiają bieżące pozbywanie się odpadów problemowych, akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów tzw. „wystawka” odbyła się w 2022 r. po raz ostatni. Od roku 2023 „wystawki” nie będą już organizowane.