Rada Miejska w Przemkowie na sesji w dniu 11 marca 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie za środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych. To druga z uchwał podjętych na sesji, która zakłada  sfinansowanie ze środków uzyskanych ze sprzedaży gminnych obligacji częściowo planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji. Za podjęciem uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Przemków głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciwko. Warto zaznaczyć, że zasadnicza część deficytu 2021 wynika z decyzji o zakupie 8.000 udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie spółka z o.o. za kwotę 4,2 mln zł. Jest to wynegocjowana przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka cena wykupu spółki, której podstawą była wycena wartości przedsiębiorstwa dokonana przez KPMG Advisory Spółka z o o. sp. k z dnia 26 czerwca 2020 r.

Radni po zapoznaniu się z problemami związanymi z realnym kontrolowaniem wzrostu cen za usługi dostawy wody i obioru ścieków dla mieszkańców gminy Przemków oraz planowaniem i rozbudową gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wyrazili stanowisko, że Gmina powinna odkupić od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie udziały objęte w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemkowie w celu przywrócenia ich 100% własności Gminy.

Przejęcie PWiK zawsze było priorytetem, zarówno dla mnie jak i Radnych. W końcu przedsiębiorstwo, które nigdy nie powinno być sprzedane, wróci do mieszkańców. W celu zdobycia środków finansowych na ten cel, zaplanowano emisję obligacji komunalnych. Dziękuję radnym za zaufanie i podjęcie koniecznych uchwał. To pierwszy krok w kierunku odzyskania „wodociągów”. Przejęcie PWiK pozwoli kontrolować ceny wody w Przemkowie i jednocześnie optymalnie planować procesy inwestycyjne pod potrzeby naszych mieszkańców i wymagań przedsiębiorstwa – ocenia Jerzy Szczupak.

Warunkiem pozytywnego zakończenia transakcji jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej PWIK w Głogowie, a jej ogłoszenia spodziewamy się w maju br.