23 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie członkowie dawnych Zarządów klubów sportowych UKS Przemków oraz MGKS ZAMET Przemków otrzymali z rąk przedstawiciela Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Adama Michalika Srebrne Odznaki Honorowe. Odznaką został wyróżniony także Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak za szczególne zaangażowanie w połączenie działających na terenie gminy klubów sportowych oraz rozwój sportu na terenie gminy, a przede wszystkim piłki nożnej. Kluby sportowe reprezentowali Waldemar Urbaniak, Zbigniew Urbaniak i Piotr Drewniak z MGKS ZAMET oraz Janusz Andrzejczak i Magdalena Drzazga z UKS Przemków.

Dzisiaj w Przemkowie, dzięki aktywności przedstawicieli obu klubów oraz ogromnemu zaangażowaniu Burmistrza Jerzego Szczupaka i przedstawicieli Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, funkcjonuje jeden klub sportowy. W skład Zarządu nowego klubu weszli przedstawiciele Zarządu połączonych klubów tj. Zametu i UKS Przemków oraz przedstawiciel zaproponowany przez Burmistrza Przemkowa.

Wieloletnie próby połączenia działających na terenie Przemkowa klubów sportowych, liczne spotkania i merytoryczne dyskusje przyniosły pozytywne zakończenie. Do struktur działającego stowarzyszenia zaproszeni zostali wszyscy chętni i zainteresowani rozwojem sportu w Przemkowie.