23 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Przemkowie odbyło się spotkanie stanowiące oficjalną inaugurację projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Przemkowie (LOWE). Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020nrOsi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Na realizację projektu Gmina Przemków otrzymała  grant w wysokości 250 000 zł. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

W spotkaniu inaugurującym udział wzięli: Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, koordynator projektu Monika Dźwigaj – dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie, animatorzy, trenerzy prowadzący różnorodne zajęcia w ramach projektu oraz  główni partnerzy w realizacji zadania: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego reprezentowany przez prof. Stefana Dudrę, EDUCO Przemkowska Fundacja Społeczno-Oświatowa reprezentowana przez prezesa Pawła Kuźmiaka, Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowany przez prezes Annę Krzeszewską i Antoninę Rachwalską – Migas oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie reprezentowany przez kierownik Elżbietę Kasprzak i asystenta rodzin Iwonę Ląd.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak rozpoczął spotkanie od powitania wszystkich zebranych oraz wyraził podziękowanie: Monice Dźwigaj, profesorowi Stefanowi Dudrze oraz Pawłowi Kuźmiakowi i Ewie Kuźmiak za przygotowanie wniosku, którego realizacja stanowić będzie bogatą i ciekawą ofertę dla mieszkańców Gminy. Podkreślił również, że realizacja projektu LOWE jest ważną inicjatywą społeczną, podnoszącą edukacyjno-kulturalną jakość życia dorosłych mieszkańców.

Profesor Stefan Dudra złożył szczególne podziękowania dla dyrektor Moniki Dźwigaj za koordynowanie tak dużego i wszechstronnego pod względem realizowanych zadań projektu. Zaznaczył równocześnie, że bez zrozumienia i wrażliwości burmistrza Jerzego Szczupaka dla całej sfery edukacyjnej i społecznej, przeprowadzenie tego projektu byłoby niemożliwe.

Na koniec spotkania, Monika Dźwigaj przedstawiła główne cele programu oraz ustaliła wraz z prowadzącymi zajęcia szczegółowy harmonogram cyklicznych zajęć, które rozpoczną się w październiku br. Podziękowała także burmistrzowi Jerzemu Szczupakowi za wskazanie Zespołu Szkół jako realizatora projektu na terenie Gminy, pracownikom Urzędu Miejskiego, m.in.Agnieszce Jurewicz, za pomoc i wsparcie w dotychczasowych działaniach, PUTW oraz OPS w Przemkowie za współpracę przy diagnozie potrzeb lokalnej społeczności.

Spotkanie uwieńczono podpisaniem porozumienia partnerskiego odnośnie stworzenia w Zespole Szkół w Przemkowie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich dorosłych mieszkańców gminy.

Zobacz aktualną listę zajęć

W ofercie LOWE zajęcia cykliczne:

 • Język angielski – prowadzący Elżbieta Righi;
 • Język niemiecki – prowadzący Magdalena Boczniewicz;
 • Zajęcia komputerowe – prowadzący Paweł Kuźmiak;
 • Doradztwo zawodowe – prowadzący Małgorzata Zawiłowicz;
 • Zajęcia teatralne – prowadzący Gizela Smalec;
 • Arteterapia – prowadzący Iwona Wolanin.

Dodatkowo w październiku 2020 r.:

 • warsztaty muzyczne – prowadzący Barbara Kowalska;
 • warsztatowe zajęcia wyjazdowe w pracowni ceramiki unikatowej;
 • wyjazd do Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze;
 • wyjazd do kina Cinema do Głogowa;
 • możliwość spotkania z psychologiem – prowadzący psycholog Barbara Malinowska;
 • zajęcia wykładowe pracowników naukowych UZ – poruszana tematyka wykładów to marketing polityczny;
 • spotkanie warsztatowo – wykładowe ze specjalistami z zakresu diabetologii;
 • warsztaty z przedsiębiorczości – jak założyć własną działalność gospodarczą – prowadzący Anna Rekut;
 • warsztaty dziennikarsko – fotograficzne – prowadzący Aneta Sołtysiak i Mateusz Brzeźniak

(dwa spotkania – blok dziennikarski – 16.10.2020 godz. 15:00;  blok fotograficzny – 23.10.2020 r.).

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu „Familijne LOWE” (PDF, 519 KB)

Oficjalna inauguracja projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Oficjalna inauguracja projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Przemkowie - plakat informacyjny