OGŁOSZENIE

o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Objęcie szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowaniu do rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego w nim udziału” złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) przez Ludowy Zespół Sportowy Ostaszów zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 24.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie-https://umprzemkow.bip.gov.pl/

– na stronie internetowej Gminy Przemków – www.przemkow.pl

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@przemkow.pl.

                                                                  z up. Burmistrza

                                                                        SEKRETARZ GMINY

                                                                             /-/ Leszek Frąckowiak

 

OFERTA