Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w Gminie Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

termin składania ofert: od dnia 30.04.2021 r. do dnia 21.05.2021 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o konkursie

Informacja ilość osób objętych zadaniem

Zał. 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Zał. 2 – Porozumienie wolontariackie

Zał. 3 – Oświadczenie praca społeczna członków

Zał. 4 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego