Termin składania ofert: od dnia 30.04.2024 r. do dnia 22.05.2024 r. do godziny 14:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Pl. Wolności 25, 59-170 Przemków z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w gminie Przemków w 2024 r.”

Ogłoszenie o konkursie
Informacja_ilosc_osob_objetech_zadaniem
zalacznik-nr-1-Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego5
zalacznik-nr-2
zalacznik-nr-3
zalacznik-nr-4
ORG.524.5-2.2024

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Informacja o ilości osób objętych zadaniem

Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 2 – Porozumienie wolontariackie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykonaniu pracy społecznej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur do komisji konkursowej