Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w Gminie Przemków przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin składania ofert: 3 stycznia 2020 r., godz. 12:00

Wyniki konkursu

Ogłoszenie o konkursie
Zał. 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Zał. 2 – Porozumienie wolontariackie
Zał. 3 – Oświadczenie praca społeczna członków
Zał. 4 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego
Informacja ilość osób objętych zadaniem