Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Przemków w 2019 r.

Zobacz pełne ogłoszenie w BIP