Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych

w gminie Przemków na 2023 rok

Termin składania ofert: od dnia 23.01.2023 r. do dnia 14.02.2023 r. do godziny 13:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Pl. Wolności 25, 59-170 Przemków z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w gminie Przemków w 2023 r.”

 

ORG.524.1-1.2023
Informacja_ilosc_osob_objetech_zadaniem

Zal.-1-Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego

Zal.-2-Porozumienie_wolontariackie
Zal.-3-Oswiadczenie_praca_spoleczna_czlonkow
Zal.-4-Oswiadczenie_o_wniesieniu_wkladu_rzeczowego
informacja - konkurs 2023
ORG.524.1-4.2023

 

pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o konkursie
  2. Informacja o ilości osób objętych zadaniem
  3. Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego
  4. Załącznik nr 2 – Porozumienie wolontariackie
  5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o pracy społecznej członków
  6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego
  7. Informacja