Urząd Miejski w Przemkowie                                                 Przemków, 30 lipca 2020 r.

ul. Plac Wolności 25

59-170 Przemków

 

OGŁOSZENIE

o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Nawadnianie murawy oraz zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Ostaszowie”, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) przez Ludowy Zespół Sportowy Ostaszów,zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 30.07.2020 r. do dnia 06.08.2020 r.

-w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie-https://umprzemkow.bip.gov.pl/

-na stronie internetowej Gminy Przemków – www.przemkow.pl

-na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście
w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@przemkow.pl.

 

BURMISTRZ

/-/  Jerzy Szczupak

Ogłoszenie

Treść oferty