Szanowni Mieszkańcy,

w związku z naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3- Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e- Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Przemków w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuje wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz zwraca się z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków. Złożone dokumenty pozwolą na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinansowania.

 

WYSOKOŚĆ I POZIOM DOFINANSOWANIA:

Maksymalny limit dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych. Nawet do 35 000,00 zł na jedno gospodarstwo.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

– modernizację, likwidację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (np. starych pieców węglowych), instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła, solarów) lub instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany na kotły węglowe i olejowe).

Wydatki/koszty poniesione w ramach projektu muszą być udokumentowane za pomocą umów z wykonawcą, faktur, protokołów odbioru, innych dokumentów.

DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE:

  • termomodernizacji budynku;
  • wymiany starego źródła ciepła na piec na ekogroszek, olej opałowy bądź piec węglowy;
  • wymiany użytkowanego kotła gazowego i olejowego.

WARUNKI DOFINANSOWANIA:

– wymiana starego źródła ciepła jest obligatoryjna w celu uzyskania dofinansowania,

– przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku), z którego będzie wynikać czy po przeprowadzeniu inwestycji osiągnięty zostanie efekt energetyczny,

– w budynkach, które nie osiągają minimalnego poziomu efektywności energetycznej niezbędne będzie wykonanie termomodernizacji (termomodernizacja nie jest objęta dofinansowaniem).

INFORMUJEMY, IŻ ZŁOŻENIE WYPEŁNIONEGO ZGŁOSZENIA NIE DECYDUJE O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA, A JEST JEDYNIE WYRAZEM CHĘCI UCZESTNICTWA W DALSZEJ PROCEDURZE NABORU WNIOSKÓW.

Informacje: tel. 76 8 320 483, 76 8 320 488             

Wypełnioną ankietę proszę złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Nieprzekraczalny termin składnia ankiet: 20.02.2019r.