Szanowni Mieszkańcy
Gminy Przemków

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołałem nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się 14 września 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Przemkowie w sali konferencyjnej nr 27.

 

Tematyka obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie w zakresie BHP.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie i Zespołu Szkół w Przemkowie w zakresie braku elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP.

 

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube UM Przemków. Zapis audiowizulany sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu e-Sesja: API – Esesja

Projekty uchwał publikowane są również na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak