Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków!

Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Burmistrza Przemkowa zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się w dniu 8 października 2020 r.  o godz. 9:00 w sali 27 tut. Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Tematyka obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
  3. Sprawy różne.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji http://api.esesja.pl/posiedzenie8/29edd7ab-07f0-4

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow.  Zapis audiowizualny sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie

/-/ Janusz Matuszak