Informuję, że działając w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na dzień 16 grudnia 2020 r. (środa) zwołałem sesję Rady Miejskiej w Przemkowie. Sesja odbędzie się o godz. 10.00 w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Udział w sesji odbywać się będzie za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Tematyka obrad:
1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2020 rok.
2.Podjęcie uchwały  w sprawie w sprawie określenia wymagań dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalne oraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online poprzez stronę aplikacji E-sesja.

Projekty uchwał dostępne są na stronie portalu Prawo Miejscowe.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow.  Zapis audiowizualny sesji dostępny jest po upływie 7 dni od zakończenia sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przemkowie
/-/ Janusz Matuszak