Urząd Miejski w Przemkowie                                                                                                                Przemków, 31 stycznia 2023 r.
ul. Plac Wolności 25
59-170 Przemków

OGŁOSZENIE
o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Przygotowanie do sezonu sportowego „wiosna 2023″ – grupy juniorów oraz seniorów ZAMET Przemków”, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy Zamet Przemków, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 31.01.2023 r. do dnia 07.02.2023 r.
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie – https://umprzemkow.bip.gov.pl/,
• na stronie internetowej Gminy Przemków – www.przemkow.pl,
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.prus@przemkow.pl.

BURMISTRZ
/-/Jerzy Szczupak

 

01867.2023

 

ORG.525.2-4.2023