Urząd Miejski w Przemkowie                                                                                                         Przemków, 02.12.2019 r.

ul. Plac Wolności 25

59-170 Przemków

OGŁOSZENIE

o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na realizację zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Mały piłkarz w Gminie Przemków”, złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy „ZAMET” Przemków,zamieszcza się ofertę na okres 7 dni, tj.: od dnia 02.12.2019 r. do dnia 09.12.2019 r.

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie-https://umprzemkow.bip.gov.pl/

– na stronie internetowej Gminy Przemków – www.przemkow.pl

– na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig@przemkow.pl.

BURMISTRZ

/-/ Jerzy Szczupak

 

Oferta MGKS ZAMET Przemków