24 stycznia 2023 roku w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „ORTOGRAFEK 2023” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu Gminy Przemków i okolicznych gmin. Patronat nad konkursem po raz trzeci objął Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Głównym celem konkursu było uatrakcyjnienie żmudnej nauki ortografii. Poprzez takie przedsięwzięcie organizatorzy chcieli również rozwijać umiejętności współdziałania i zdrowej rywalizacji, wzmocnić wiarę uczniów we własne możliwości i integrować uczniów i nauczycieli różnych szkół. Ważnym elementem – tak jak przy każdym konkursie – było wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji oraz promocja mocnych stron uczniów.

Udział w konkursie wzięły trzyosobowe drużyny ze Szkoły Podstawowej w Buczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie oraz drużyna gospodarzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie. Konkurs w imieniu Burmistrza Przemkowa otworzyła dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie Monika Dźwigaj.

Konkurencje z jakimi zmagali się uczniowie to: napisanie dyktanda, zadanie na grze edukacyjnej PUS-y, zadania ortograficzne na wesoło, zespołowa gra komputerowa oraz drużynowe zadania dydaktyczno-ruchowe. Tegorocznym organizatorem konkursu była Ewa Kułaga – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Przemkowie. W skład jury weszli nauczyciele – opiekunowie uczniów.

Mistrzem Ortografii i zwycięzcą w klasyfikacji indywidualnej został Julian Findysz– uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Drugie miejsce zajął Adam Jedut – reprezentant Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, trzecie miejsce wywalczył Miłosz Zaborniak – z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

W konkurencjach zespołowych zwyciężyła drużyna SP nr 1 w Przemkowie, drugie miejsce zajęła PSP w Wysokiej, a trzecie SP w Buczynie. Dokonano również zestawienia łączącego konkurencje indywidualne i zespołowe. Bezapelacyjnie zwyciężyła tu drużyna gospodarzy (SP 1 w Przemkowie) zdobywając 192 pkt, drugie miejsce przypadło SP w Buczynie – 174,5 pkt, a trzecie PSP w Wysokiej – 173 pkt.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka. Organizatorzy serdecznie dziękują Burmistrzowi Jerzemu Szczupakowi za objęcie patronatu nad konkursem oraz szkołom uczestniczącym za przyjęcie zaproszenia i udział w przedsięwzięciu.