Po 15 miesiącach prac i wielu przygotowaniach, 8 października 2021 r., oficjalnie otwarta została sala audytoryjna w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, dyrektor ZS w Przemkowie Monikę Dźwigaj oraz radnego Rady Powiatu Polkowickiego, prezesa EDUCO – Przemkowskiej Fundacji Społeczno–Oświatowej – prof. Stefana Dudrę.

W uroczystości udział wzięli: Gospodarz Gminy Przemków – Burmistrza Przemkowa Jerzy Szczupak, Wicestarosta Polkowicki Jan Wojtowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak oraz Radni Rady Miejskiej w Przemkowie – Joanna Więckowska, Edward Lichtański, Szymon Lewandowski, Janusz Pyrzyk, Radni Rady Powiatu Polkowickiego – Wanda Żuchowska oraz prof. Stefan Dudra, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Przemków, pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty na terenie gminy Przemków, przewodnicząca Rady Rodziców – Ewelina Kraska, nauczyciele i uczniowie ZS w Przemkowie.

Po powitaniu gości dyrektor Monika Dźwigaj przedstawiła krótko historię powstania sali i poinformowała o źródłach jej sfinansowania. Należy w tym miejscu przypomnieć, że pomysłodawcą wykonania sali audytoryjnej w Zespole Szkół w Przemkowie jest radny Powiatu Polkowickiego, prezes EDUCO- Przemkowskiej Fundacji Społeczno – Oświatowej prof. Stefan Dudra. To właśnie zarząd fundacji w osobach prof. Stefana Dudry i Pawła Kuźmiaka planował i nadzorował kolejne etapy powstawania sali.

Sala audytoryjna została współfinansowana z projektu „LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Przemkowie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioskodawcą projektu była Gmina Przemków, a realizatorem Zespół Szkół w Przemkowie. Ponieważ cross -finansing w projekcie był ograniczony – stąd – do pełnego wykończenia sali niezbędne było dodatkowe wsparcie organu prowadzącego.

Na spotkaniu otwierającym nowoczesna salę nie zabrakło podziękowań i wystąpień zaproszonych gości. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podziękował zarządowi fundacji EDUCO i dyrektorowi ZS w Przemkowie za wyróżniającą się współpracę i działalność na rzecz edukacji. Po Panu Burmistrzu głos zabrał Wicestarosta Polkowicki Jan Wojtowicz. Starosta gratulował przedsięwzięcia, przekazał również bardzo dobre informacje dla całej społeczności szkół ponadpodstawowych dotyczące wsparcia przez Powiat Polkowicki LO i BS. Zaznaczył, że dzięki staraniom radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry i Burmistrza Przemkowa, Starostwo Polkowickie deklaruje współpracę przy aplikowaniu przez Powiat Polkowicki o fundusze unijne na projekty miękkie dotyczące szkół ponadpodstawowych. Ponadto Rada Powiatu Polkowickiego włączyła też do programu stypendialnego dla uczniów odnoszących sukcesy w nauce również uczniów LO w Przemkowie.

Następnie wystąpili współgospodarze uroczystości – zarząd EDUCO – Przemkowskiej Fundacji Społeczno – Oświatowej prof. Stefan Dudra i Paweł Kuźmiak. Panowie wręczyli podziękowania osobom, które miały szczególne zasługi przy tworzeniu Sali. Podziękowania takie otrzymali Mieczysław Cichoszewski i Tadeusz Świtliński, dyrektor ZS Monika Dźwigaj oraz Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu pt. „Muzyka i polityka: kilka zdarzeń”, który wygłosił prof. Jarosław Macała, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Jarosław Macała był jednym z wykładowców UZ prowadzącym zajęcia warsztatowo-wykładowe w ZS w Przemkowie w trakcie realizacji projektu LOWE. Za prowadzone zajęcia, które przyczyniły się do podniesienia pozaformalnej aktywności edukacyjnej osób dorosłych z terenu Gminy Przemków, pracownikom Wydziału Nauk Społecznych prof. Jarosławowi Macała, prof. Dorocie Szaban oraz dr Beacie Springer, dr Piotrowi Pochyłemu i dr Arkadiuszowi Tyda, podziękowała dyrektor Monika Dźwigaj.

Wykorzystując uroczysty moment, podziękowania za prowadzenie zajęć w ramach LOWE otrzymali również nauczyciele Zespołu Szkół w Przemkowie.

Nowoczesna szkoła, to poza wysoką jakością edukacji i właściwym podejściem do wychowania uczniów, to również dobrze wyposażona szkoła, która daję szansę lepszego rozwoju i lepszego przygotowania młodych ludzi do życia we współczesnym świecie, dalszej edukacji i wejścia na rynek pracy. Szkoła musi być miejscem atrakcyjnym dla uczniów i środowiska. Szkoła nie może stać w miejscu, musi iść do przodu i zmieniać się, nadążać za postępem cywilizacyjnym. Ale te zmiany są możliwe jedynie dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu osób. Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie składa ogromnie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania stworzenia sali audytoryjnej, a szczególnie inicjatorom i koordynatorom wszelkich działań prowadzących do powstania Sali – prof. Stefanowi Dudra i Pawłowi Kuźmiak – Fundacji Społeczno- Oświatowej EDUCO. Dziękujemy również prof. Stefanowi Dudrze za przekazany na rzez ZS w Przemkowie, z prywatnych zbiorów, bogaty księgozbiór – 610 pozycji książkowych, który stał się częścią wykonanej Sali Audytoryjnej. Dziękujemy Burmistrzowi Jerzemu Szczupakowi za dodatkowe wsparcie finansowe przekazane na rzecz wykończenia Sali.