Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przypomina o konieczności właściwego oznakowania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji. Jednocześnie informujemy, że ZGZM przygotował naklejek służących właściwemu oznakowaniu pojemników, które mieszkańcy mogą odebrać z siedzimy naszego Biura przy ul. Małej 1 w Polkowicach, w godzinach od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. Naklejki wydawane są za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

https://www.facebook.com/ZwiazekGZM/photos/pb.141661125895236.-2207520000.0./2720979031296753/?type=3&theater