24 czerwca br. Zastępca Burmistrza Przemkowa Magdalena Kania odebrała z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa promesę na dofinansowanie remontu drogi w Wilkocinie w wysokości 110 tys. zł.

Remontem objęty będzie odcinek drogi biegnący przez centrum Wilkocina, od drogi wojewódzkiej nr 328 w kierunku leśniczówki na odcinku 1,1 km. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkocinie ujęta jest w Planie urządzeniowo-rolnym Gminy Przemków.