PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

WERSJA NA DZIEŃ 16.02.2021 r.

Burmistrz Przemkowa przedstawia plan zamówień publicznych zgodnie z art. 23 ust 1ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021