Zgodnie z zapowiedzią, 21 sierpnia br. o godzinie 16 w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie wszystkich osób zainteresowanych i dążących do połączenia klubów piłkarskich działających w Przemkowie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Dyrektor Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Legnica Adam Michalik, Prezes Zarządu Zametu Waldemar Urbaniak oraz członek zarządu UKS Huta Tadeusz Kowalski. Obecni byli także radni Rady Miejskiej, piłkarze i trenerzy obu klubów, działacze, kibice i mieszkańcy gminy zainteresowani losem piłki nożnej w Przemkowie.

Spotkanie przebiegło w rzeczowej i otwartej atmosferze. Po przedstawieniu przez Burmistrza obecnej sytuacji, związanej z inicjatywą piłkarzy i trenerów obu klubów, którzy chcieliby stworzenia silnego kadrowo, wspólnego klubu ponad dotychczasowymi podziałami zaczęła się spokojna i merytoryczna dyskusja. Zarówno Prezes Zametu Waldemar Urbaniak, jak i członek zarządu UKS Tadeusz Kowalski potwierdzili wolę stworzenia jednego klubu piłkarskiego. Wypowiedzieli się również trenerzy, piłkarze i kibice obydwu klubów potwierdzając konieczność doprowadzenia do fuzji obu zespołów.

Burmistrz Przemkowa zaproponował rozwiązanie, które polegałoby na przyjęciu do obecnego stowarzyszenia MGKS Zamet Przemków, jako nowych członków, wszystkich zainteresowanych piłkarzy, działaczy, kibiców, radnych, rodziców dzieci trenujących w klubie  oraz mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz sportu w naszej Gminie. Umożliwiłoby to uczestnictwo w zarządzaniu klubem, utrzymywanego głównie z dotacji Urzędu Miasta, wszystkich zainteresowanych ponad dotychczasowymi podziałami i demokratyczne podejmowanie decyzji. Na temat prawnych i technicznych aspektów fuzji wypowiedział się Dyrektor Adam Michalik deklarując pomoc.

Prezes Waldemar Urbaniak zobowiązał się, że pozytywnie zarekomenduje Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie nowych członków stowarzyszenia, którzy na piśmie zadeklarują chęć działania w jego strukturach. Swoje deklaracje już zapowiedzieli złożyć Burmistrz Przemkowa, radni, piłkarze i działacze obu klubów oraz część obecnych mieszkańców.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do składania deklaracji członkowskich. Wszystkich którzy chcą się zaangażować i mieć wpływ na działalność i politykę klubu. – mówi Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak – Dziękuję uczestnikom spotkania za spokojną, merytoryczną dyskusję. Mamy niepowtarzalną szansę stworzenia wspólnego klubu, bez podziałów i z silnym wsparciem finansowym Gminy. Mam nadzieję, że nie zmarnujemy szansy i wspólnie uda się dokonać tego historycznego połączenia, w wyniku którego powstanie klub, w którym działać będzie mógł każdy mieszkaniec zainteresowany rozwojem piłki i sportu w naszej Gminie”.

Prezes Zametu zadeklarował rozstrzygnięcie przyjęcia nowych członków do 15 września br. Ustalono również przeprowadzenie spotkań roboczych, które rozwiążą wszystkie ewentualne problemy prawne i finansowe dotyczące połączenia.

Deklarację przystąpienia do MGKS Zamet Przemków można składać i są do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, pok. 16, I piętro. Opłata członkowska wynosi 100 zł / rok, która płatna będzie dopiero w przypadku przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia. Padła również wstępna deklaracja zmian statutowych, która umożliwi obniżenie opłaty dla grających w klubie piłkarzy.

Po spotkaniu, biorąc pod uwagę ustalenia i deklaracje oraz mając na uwadze dobro piłki nożnej w Przemkowie, zawodnicy i zarząd UKS Huta zdecydowali o rozwiązaniu drużyny seniorów co umożliwi ich bezpłatne przejście do drużyny MGKS Zamet Przemków. Tym samym piłkarze obu klubów, już dzisiaj, będą trenować wspólnie i zagrają najbliższy mecz w strukturach Zametu.

Stworzenie jednego klubu w Przemkowie byłoby rozwiązaniem satysfakcjonującym wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim pozwoliłoby na finansowe funkcjonowanie klubu bez  zakłóceń. Istotny jest udział Gminy, która w związku z planami inwestycyjnymi, a przede wszystkim zamiarem przeprowadzenia remontu zaplecza socjalnego i trybun na stadionie, zamierza przejąć zarządzanie obiektami sportowymi na terenie Gminy, a także ich bieżące utrzymanie.

Zdjęcia wykonał Paweł Lewandowski.