Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia podawanej z wodociągu sieciowego Wilkocin.

SANEPID