Powiatowy konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną realizowaną w sołectwach rozstrzygnięty

Sołectwo Piotrowice zdobyło IV miejsce w XXIII edycji konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Łącznie w konkursie udział wzięło 18 sołectw z całego powiatu, a 3 sołectwa z terenu naszej gminy zostały nagrodzone.

Nagrodę w wysokości 2 500,00 zł otrzymało sołectwo Piotrowice za działania poprawiające estetykę oraz funkcjonalność wiejskiej wiaty edukacyjno – integracyjnej. Wymieniono pokrycie dachowe, usprawniono instalację elektryczną, dokonano konserwacji drewnianych elementów wiaty (w tym słupów nośnych). Zainstalowano monitoring obejmujący swoim zasięgiem nie tylko wiatę lecz także sąsiadujące tereny.

Komisja konkursowa doceniła również szereg prac wykonanych w 2022 r. na terenie sołectw Krępa i Szklarki. Zaangażowanie mieszkańców zostało docenione, a każde z sołectw otrzymało nagrodę za udział w wysokości 1 000,00 zł.

Mieszkańcy Krępy uporządkowali i zagospodarowali teren wokół świetlicy wiejskiej po remoncie dawnej remizy strażackiej. Wywieziony został gruz, a w części parkingowej oraz rekreacyjnej nasadzone zostały krzewy i iglaki.

Z inicjatywy mieszkańców Szklarek wykonano liniowe odwodnienie polimembranowe odprowadzające wody opadowe ze skrzyżowania drogi wiejskiej z drogą krajową nr 12 do rowu. Na placu rekreacyjno – zabawowym mieszkańcy posiali łąkę kwietną dodającą kolorystki istniejącej infrastrukturze wiejskiej. Nasadzono drzewka typu tuja celem odizolowania placu rekreacyjno – zabawowego od granicznego lasu.

Wszystkim nagrodzonym sołectwom serdecznie gratulujemy!

Przyznane nagrody pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych miejscowości i potrzeby lokalnych społeczności, w tym przeznaczone zostaną przez sołectwa na realizację kolejnych zadań służących podniesieniu estetyki wsi.