Powiatowy konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną realizowaną w sołectwach rozstrzygnięty.

Sołectwo Piotrowice zdobyło II miejsce w XXII edycji konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Łącznie w konkursie udział wzięło 18 sołectw z całego powiatu, a 4 sołectwa z terenu naszej gminy zostały nagrodzone.

Nagrodę w wysokości 3 500,00 zł otrzymało sołectwo Piotrowice za działania na terenie wokół świetlicy wiejskiej obejmujące m.in. zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej, rekultywację terenu placu zabaw i wiat edukacyjnych w tym: nawiezienie oraz rozplantowanie piasku i ziemi, posianie traw, nasadzenie krzewów i drzew, wykonanie wylewki wyrównującej pod wiatą edukacyjną.

Komisja konkursowa doceniła również szereg prac wykonanych w 2021 r. na terenie sołectw Krępa, Karpie i Szklarki. Zaangażowanie mieszkańców zostało docenione, a każde z sołectw otrzymało wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1 500,00 zł.

Sołectwo Krępa wyremontowało remizę strażacką w celu przygotowania zaplecza technicznego i miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej. W ramach inicjatywy dokonano rekonstrukcji i wymiany dachówki na blachodachówkę, wykonano elewację oraz rekonstrukcję starych bram wjazdowych do remizy, odświeżono drewniane ogrodzenie terenu rekreacyjnego.

Mieszkańcy sołectwa Karpie wybudowali przy wjazdach do miejscowości od strony Piotrowic oraz osiedla Huta w Przemkowie witacze, które zdobią wjazdy i jednocześnie zapraszają do odwiedzenia wsi oraz zagospodarowali plac wokół Krzyża.

Z inicjatywy mieszkańców Szklarek na odpowiednio przygotowanym terenie przy placu rekreacyjno – zabawowym postawiono toaletę Toi – toi. Plac, na którym postawiono toaletę, został utwardzony i wypełniony płytami betonowymi oraz zabezpieczony panelami ogrodzeniowymi z bramką. Mieszkańcy stworzyli również miejsce odpowiednie na „potańcówki pod chmurką”.

Wszystkim nagrodzonym sołectwom serdecznie gratulujemy!

Przyznane nagrody pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych miejscowości i potrzeby lokalnych społeczności, w tym przeznaczone zostaną przez sołectwa na realizację kolejnych zadań służących podniesieniu estetyki wsi.