Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jest Pośrednikiem Finansowym udzielającym pożyczki ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Mają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu finansowym przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na temat działalności stowarzyszenia oraz możliwościach uzyskania pożyczki można uzyskać na stronie stowarzyszenia.

 

Plakat