W lutym 2020 roku prof. Stefan Dudra został wybrany do Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jest to instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji i upowszechnianiu nauki oraz przyczyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Celem Komitetu jest m.in. przygotowywanie ekspertyz i prognoz naukowych oraz dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej.

Jak stwierdza S. Dudra: to dla mnie duże wyróżnienie, ale przede wszystkim sukces zielonogórskiej politologii i całego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Jednocześnie nowe wyzwanie na przyszłość, zarówno w aspekcie ogólnopolskim, jak i lokalnym. Bycie w Polskiej Akademii Nauk to marzenie każdego badacza i naukowca. Jako historyk i politolog z dużym zainteresowaniem obserwuję też zmiany zachodzące w Przemkowie. Szczególnie bliskie są mi sprawy społeczno-oświatowe. Wspólnie z Pawłem Kuźmiakiem kierujemy Fundacją Społeczno-Oświatową EDUCO. Jestem absolwentem przemkowskiej podstawówki, obecnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Ireny Sendler, z którym od kilku lat współpracuję. Dzięki inicjatywom i zaangażowaniu dyrektor Moniki Dźwigaj Uniwersytet Zielonogórski sprawuje patronat naukowy nad Zespołem Szkół, w jego murach prowadzi działalność Koło Młodego Politologa oraz odbywają się spotkania z pracownikami Uniwersytetu. Przemkowska młodzież odwiedza też Uniwersytet Zielonogórski, biorąc udział w wykładach i seminariach oraz w coraz bardziej popularnych, także w naszym mieście, debatach oksfordzkich.

Profesor Stefan Dudra, od 2006 roku jest pracownikiem Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2014 roku jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która jest ciałem doradczym Premiera Rządu RP. W latach 2006-2019 kierował Katedrą Stosunków Międzynarodowych.Od października 2019 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Wypromował ponad 160 magistrów z zakresu politologii i historii najnowszej oraz 5 doktorów. Był recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych na uniwersytetach krajowych i zagranicznych. Jest autorem ponad 230 artykułów naukowych, w tym 18 monografii.