Od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w formie papierowej, będzie można składać wnioski o wsparcie z rządowego programu „Dobry Start 300+” na okres świadczeniowy 2020/2021. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku daje gwarancję otrzymywania świadczenia. 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie? Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek? Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc? W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Jak i gdzie złożyć wniosek? Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie, ul. Powstańców Styczniowych 7, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online. Wśród nich: ministerialny portal https://empatia.mpips.gov.pl/, Profil Zaufany, oraz bankowość elektroniczną.

1. Wniosek i załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start#DobryStart