Gmina Polkowice – Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” zaprasza Grantobiorców do zgłaszania zakończenia realizacji inwestycji i gotowości do wszczęcia kontroli na zakończenie projektu. Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej w urzędach gmin właściwych ze względu na położenie nieruchomości dla przeprowadzanych inwestycji bądź drogą mailową.

Gmina Przemków

Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, p.info@przemkow.pl

 

https://projekty.polkowice.eu/program-grantowy-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-z-terenow-wybranych-gmin-legnicko-glogowskiego-obszaru-interwencji/aktualnosci-program-grantowy-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-z-terenow-wybranych-gmin-legnicko-glogowskiego-obszaru-interwencji/zgloszenia-zakonczenia-realizacji-inwestycji-i-gotowosc-do-wszczecia-kontroli/