Wspieraj SenioraDrodzy mieszkańcy Przemkowa, rusza Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2022 w Gminie Przemków.Celem programu jest niesienie pomocy osobom starszym, samotnym niepełnosprawnym.

Działania koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie. Dzięki programowi osoby w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, są samotni niepełnosprawni otrzymają pomoc i wsparcie.

Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się dzwoniąc na infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie 76 8319200.

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY UDZIELANEJ W RAMACH PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA
KROK 1 Seniorze, zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 i poinformuj, że potrzebujesz pomocy. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

KROK 2 Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali potrzeby z gotowego katalogu (np. zakupi artykuły żywnościowe, środki higieny osobistej, zarejestruje do lekarza, wykupi recepty). Jeśli nie chcesz dzwonić na infolinię skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemkowie 76 8319 200. U nas otrzymasz potrzebne informacje oraz pomoc.

KROK 3 Pracownik ośrodka pomocy ustali z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.
PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!