Ponad milion złotych udało się Gminie Przemków pozyskać na przebudowę stadionu miejskiego w Przemkowie.

8 grudnia 2020 r. Ministerstwo Sportu – Departament Infrastruktury Sportowej – opublikowało wyniki oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska edycja 2020. Realizacja przedsięwzięcia objętego wnioskiem pn. Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Przemkowie – etap 1 – dotyczy rozbiórki starego budynku zaplecza socjalno-szatniowego, budowie nowego obiektu o powierzchni użytkowej blisko 400 m2 wraz z zakupem niezbędnego do jego funkcjonowania wyposażenia. Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany budynek jest parterowy, z dwuspadowym dachem. W budynku przewidziane są szatnie przeznaczone dla 20 osób z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia magazynowe, pokoje dla sędziów i trenerów, łazienki, sala odpraw i siłownia. Obecny, katastrofalny stan zaplecza szatniowo-socjalnego uniemożliwia zawodnikom Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego ZAMET, w tym dzieciom i młodzieży, trenerom, sędziom oraz drużynom przyjezdnym korzystanie z obiektu, a co się z tym wiąże przeprowadzanie rozgrywek, turniejów, a także organizację na stadionie imprez sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców.

To kolejny sukces gminy, gdyż bez wsparcia z zewnątrz realizacja wielu inwestycji w Przemkowie byłaby niemożliwa. Po raz kolejny dziękuję również za życzliwość i pomoc dla gminy posłowi Krzysztof Kubów, szefowi Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, dla którego niezmiennie bliskie są problemy mieszkańców naszego regionu. Przyznane pieniądze to dla Przemkowa szansa, aby kompleksowo zmodernizować jedyny tego typu obiekt sportowy w gminie, o którym nasi mieszkańcy mówią od lat. Obiekt, który służyć będzie całej lokalnej społeczności, klubom, stowarzyszeniom i sekcjom sportowym, dzieciom i młodzieży w ramach zajęć wychowania fizycznego, a także wszystkich mieszkańców chcących rozwijać swoje pasje sportowe i pracować nad kondycją fizyczną” – mówi Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Kompleksowa przebudowa stadionu, etapy zaplanowane do realizacji w kolejnych latach, zakłada w przyszłości m.in. remont i przebudowę ogrodzenia całości obiektu, wykonanie systemu nawadniania boisk, przebudowę trybun, wykonanie bieżni, siłowni zewnętrznej, monitoringu obiektu.