Szanowni Mieszkańcy, w związku ze znikomym zainteresowaniem rodziców organizacją zajęć opiekuńczych w przedszkolach i klasach 1-3 szkół podstawowych (9 osób w skali całej gminy), w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, po konsultacjach przeprowadzonych przez dyrektorów placówek z rodzicami, podjął decyzję, że szkoły i przedszkola z terenu Gminy Przemków nie będą prowadziły zajęć opiekuńczych do czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego i uruchomienia szkół i przedszkoli w normalnym trybie.

Jednocześnie informujemy, że szkoły prowadzą zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, których rodzice wyrazili na nie zgodę. Od 25 maja będą prowadzone konsultacje dla uczniów klas 8, a od 1 czerwca uruchomione będą konsultacje dla uczniów ze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych decyzjach w sprawie uruchomienia szkół i przedszkoli. Naszym priorytetem jest, aby były one bezpieczne dla wszystkich uczęszczających do nich dzieci i pracowników placówek oświatowych.