Do 30 września, do godz. 12, można składać wnioski o granty na wymianę pieców. Liderem projektu, w którym bierze jeszcze udział siedem samorządów, jest gmina Polkowice.

Projekt pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” zakłada udzielenie grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w zakresie wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej /chłodniczej, instalację źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę.

O granty mogą starać się osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach wielorodzinnych czy będących wspólnotą mieszkaniową.

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny gmin oraz ten należący np. do TBS-ów czy spółdzielni. Dotyczy to też najemców mieszkań w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych.

Szczegółowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można otrzymać w punkcie kontaktowym, który znajduje się w urzędzie miejskim (ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków). Informacje na temat naboru oraz dokumenty dostępne są na stronie:

Projekty Gminy Polkowice

Przemków Wymiana Źródeł Ciepła