Czyste Powietrze

Gmina Przemków uruchomiła Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt został utworzony na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i ma na celu ułatwienie mieszkańcom Przemkowa aplikowanie o środki w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny został uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, Plac Wolności 25, II piętro, sala nr 27. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 10.00-14.00. Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Przemkowie pod numerem telefonu 76 8320 483.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/