Szanowni Mieszkańcy, przypominamy o obowiązku złożenia ankiety dotyczącej wykazania źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
Obowiązek wykonania inwentaryzacji nałożył na gminy Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Badanie ankietowe pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz przyczyni się do poszerzenia aktualnego stanu wiedzy na temat rozmieszczenia źródeł niskiej emisji na terenie naszej Gminy, a także do pozyskania niezbędnych danych w celu ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji tzw. „kopciuchów”. Badania ankietowe nie są działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych, mają charakter wyłącznie informacyjny.

Termin i sposób złożenia ankiety
Termin złożenia obowiązkowej ankiety został przedłużony do 30 listopada 2021 r.
Wypełnioną ankietę można złożyć w następujący sposób:
– osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, parter budynku,
– pocztą na adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków,
– za pośrednictwem internetu – skan wypełnionej ankiety należy przesłać na adres e-mail: refgpi@przemkow.pl.

Ankieta Inwentaryzacja Źródeł Ciepła

Złożenie niniejszej ankiety nie zwalnia mieszkańców z obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)