CEEB

Od 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe

Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.

Na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni. Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego?
Deklarację możesz złożyć w Urzędzie Miejskim w Przemkowie osobiście lub listownie.

 

grafika stopka