Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktur VAT za gaz zużyty w 2023 r.. Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

Wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie zgodnie z załączonym wzorem.

Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT