REKORDY NA PSZOK-ach

Potwierdza się teoria, że nie ma lepszej pory na gruntowne porządki niż wczesna wiosna. Energii i motywacji do sprzątania nie zabrakło mieszkańcom ZGZM, co potwierdzają raporty z PSZOK-ów.

W marcu PSZOK-i pobijają swoje rekordy, pod względem ilości odwiedzin oraz masy zebranych odpadów.

Tabela: Masa odpadów zebranych w PSZOK- ach w 2022 r.:

Miesiąc

Centralny PSZOK

PSZOK Radwanice

PSZOK Grębocice

SUMA

I

135,64

30,125

30,99

196,76 ton

II

128,09

33,34

31,61

193,04 ton

III

236,12

52,35

68,49

356,96 ton

Tabela: Liczby odwiedzin w PSZOK- ach w 2022 r.:

Miesiąc

Centralny PSZOK

PSZOK Radwanice

PSZOK Grębocice

SUMA

I

801

276

158

1 235

II

805

309

216

1 330

III

1 403

488

438

2 329

W marcu w PSZOK-ach zebrano łącznie 356,956 ton odpadów. W Radwanickim PSZOK-u zebrano średnio 20 ton odpadów więcej niż w poprzednich miesiącach, a w Grębocickim PSZOK-u niemal 40 ton odpadów więcej niż w ostatnich miesiącach. Rekordowa okazała się również liczba odwiedzin. W marcu punkty odwiedziło, aż 2329 osób i jest to najlepszy wynik od powstania pierwszego PSZOK na terenie Związku (2015 r.).

Powyższe wyniki napawają optymizmem. Chęć korzystania przez mieszkańców z PSZOK-ów przekłada się na zmniejszenie incydentów zanieczyszczeń Osiedlowych PSZOK, wpływa pozytywnie na jakość selektywnej zbiórki, a co za tym idzie na ilości odpadów przekazywanych do recyklingu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w:

– Polkowicach, przy ul. Działkowej 18, tel. 606 276 657,

– Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6, tel. 515 450 851,

– Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34 A, tel. 510 079 577.

Odpady są odbierane nieodpłatnie, w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pobijmy kolejne rekordy!