Rozpoczęty w sierpniu tego roku remont nawierzchni chodnika przy ul. ks. Jana Skiby na odcinku od ul. Sikorskiego do posesji nr 21, od strony południowej, został zakończony.

Zakres wykonanych prac objął między innymi: osadzenie obrzeży betonowych, wykorytowanie powierzchni chodników i wjazdów, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z uzupełnieniem podbudowy, rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki granitowej.

Zadanie o łącznej wartość 43.890,58 zł brutto zostało w całości sfinansowane ze środków Gminy Przemków i zostało wykonane przez Firmę Instalacji Sanitarnych „INSTALEX”.

„Jest to kolejny etap wielopłaszczyznowej rewitalizacji Przemkowa. Planujemy kontynuację prac remontowych w kolejnych latach, poprawiając stan infrastruktury drogowej w naszej Gminie” powiedział Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa.

Remont nawierzchni chodnika przy ul. ks. Jana Skiby - ukończone prace Remont nawierzchni chodnika przy ul. ks. Jana Skiby - ukończone prace Remont nawierzchni chodnika przy ul. ks. Jana Skiby - ukończone prace Remont nawierzchni chodnika przy ul. ks. Jana Skiby - ukończone prace