9 maja 2024 r. Zastępca Burmistrza Przemkowa Magdalena Kania podpisała umowa na realizację zadania pod nazwą: „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Przemkowie”. W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą zadania została firma PRO-INFRA Spółka z o. o. z Jerzmanowej.

W ramach planowanej inwestycji zostaną dokonane zabiegi pielęgnacyjne istniejącej szaty roślinnej na terenie parku, wyeksponowane zostaną miejsca o znaczeniu historycznym – posągi lwów, alejki spacerowe zostaną przebudowane i rozbudowane. Teren zostanie doposażony w dodatkowe oświetlenie, a oświetlenie istniejące zostanie zmodernizowane. Przebudowana zostanie także scena, a na całym terenie zostaną zamontowane elementy małej architektury – ławki przy alejach spacerowych, ławki okalające pnie drzew, kosze na śmieci, stół do gier edukacyjnych oraz tablica informacyjna.

Koszt całego zadania to około 680 tys. zł, z czego 450 tys. zł Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec bieżącego roku.