3 sierpnia br. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie”, na które Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych, zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zygmunt Jaremowicz, ul. Kochanowskiego 2, 67-200 Głogów. Całkowita wartość zadania wynosi 963 449,37 złotych brutto, z czego 685 593,87 złotych brutto zostanie pokryte ze środków RFIL.

W ramach realizacji inwestycji powstanie nowa nawierzchnia chodnika i ulicy Brzozowej, nowa nawierzchnia ciągów pieszych na terenie cmentarza, nowa stolarka otworowa i nowe świetliki dachowe w budynku kaplicy cmentarnej, nowe pola grzebalne oraz wykonany zostanie nowy odcinek instalacji wodociągowej na terenie cmentarza.