Informujemy, że konkurs pn. „Zielony ogród” na ogród zaaranżowany zgodnie z ideą upcyklingu, został rozstrzygnięty.

Konkurs skierowany był do mieszkańców gmin członkowskich ZGZM, którzy posiadają różnego rodzaju formacje roślinne, np. ogrody, działki, kwiaty na tarasie i balkonie, a do których aranżacji wykorzystali materiały upcyklingowe.

Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy na temat wtórnego wykorzystywania surowców, wskazanie możliwości ponownego wykorzystania i wydłużenia używalności niektórych przedmiotów, poszerzenie wiedzy ekologicznej, promowanie idei recyklingu i upcyklingu, a także ukazanie mieszkańcom, że ich codzienne działania mają wpływ na środowisko naturalne i czystość naszej okolicy.
Uczestnicy konkursy wysyłali zdjęcia upcyklingowych ozdób i przedmiotów użytecznych znajdujących się w ich ogrodach oraz opisy jak zostały one wykonane.

Nagrody główne w konkursie otrzymują:
Pan Marian Rynkiewicz z gminy Chocianów
Pan Stanisław Stanisławski z gminy Polkowice
Pani Katarzyna Huzarska z gminy Polkowice
Pani Balladyna Kamińska z gminy Przemków
Pani Dorota Zamojtel z gminy Polkowice

Ze względu na wysoką wartość ekologiczną wszystkich zgłoszonych prac konkursowych, Komisja Konkursowa zdecydowała nagrodzić pozostałych uczestników konkursu nagrodami pocieszenia.

Zdjęcia przedstawiające ogrody uczestników konkursu, zaaranżowane w duchu upcyklingu, będą na bieżąco pojawiały się na fanpage-u Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na facebooku – https://zgzm.pl/wyniki-konkursu-zielony-ogrod/