Szanowni Państwo

Informujemy,  że rozpoczynają się prace dotyczące budowy sieci światłowodowej w miejscach słabej dostępności do sieci internet na terenie Gminy Przemków. Sieć będzie w większości prowadzona po istniejących słupach energetycznych lub przewiertami w przypadku braku odpowiednio usytuowanych słupów. W każdej sytuacji jest wymagana zgoda właściciela działki na zainstalowanie światłowodu nawet w przypadku prowadzenia kabli po istniejących słupach energetycznych. Budowa sieci i przyłączy w całości  pokrywana jest ze środków unijnych. Po zakończeniu budowy każdy z mieszkańców, który zgodził się na budowę sieci będzie mógł wystąpić do dowolnej formy świadczącej usługi dostawy internetu o podłączanie do sieci  internet zgodnie obowiązującym cennikiem świadczenia usługi dostępu do internetu.

W dniach 27 – 28.05 będą zbierane zgody przed przedstawicieli firmy Fonditel Sp. z o.o. od właścicieli w miejscowościach:

  • Łężce (nr domu: 7, 9, 10a, 13, 17, 18, 21, 22 + działka 14/4)
  • Przemków na następujących ulicach:

– ul.  os. Głogowskie (14a)

– ul. Kościuszki (7b, 16c)

– ul. Kamienna (2)

– ul. ks. Jana Skiby (27b, 27d, 30d, 30, 30a, 30b)

Osoby upoważnione do zbierania zgód:

  1. Martyna Lis
  2. Mateusz Sionkowski