Wszyscy obecni na XVII  sesji Rady Miejskiej w Przemkowie radni, jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Sesja absolutoryjna odbyła się 9 lipca br. w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka „Raportu o stanie Gminy za 2019 r.” i debaty nad dokumentem. W raporcie podsumowującym działalność burmistrza w 2019 r., podległego mu Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy, zawarte zostały m.in. szczegóły dotyczące realizacji programów, strategii i uchwał rady miejskiej, zrealizowane zadania inwestycyjne, z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. Wyjaśnień w tym przedmiocie udzielała Skarbnik Gminy Ewa Spirzak-Staniszewska. Ze wszystkimi dokumentami radni zapoznali się wcześniej oraz omawiali na spotkaniach stałych komisji Rady. Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. oraz w sprawie udzielania absolutorium dla Burmistrza Przemkowa podjęte zostały jednogłośnie.

Burmistrz Jerzy Szczupak podziękował radnym za pozytywną ocenę jego pracy w 2019 r.- „Państwa uznanie jest dla mnie ogromnym sukcesem, którym dzielę się dzisiaj z moimi współpracownikami. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Dzisiejsza pozytywna ocena to ocena pracy nas wszystkich. To dla mnie znak, że podążamy w dobrym kierunku, choć mam świadomość ogromu pracy, która jeszcze przed nami. W budżecie gminy brakuje środków na wszystkie niezbędne zadania, dlatego każda podejmowana przeze mnie i mój zespół decyzja jest trudna. Dziękuję jednak za zaufanie, wsparcie i rzetelne przekazywanie potrzeb naszych mieszkańców. To pozwala wyznaczyć cele, których realizacja ma realny wpływ na rozwój naszej Gminy”.

Zarządzenie nr 68/20 Burmistrza Przemkowa z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie raportu o stanie gminy dostępny jest na stronie www.prawomiejscowe.pl/GminaPrzemków .