W dniach 05-06 listopada 2022 r. odbędą się Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską. W tym roku będzie to już 15 edycja. Od poprzednich edycji różni się tym, że po raz pierwszy wydarzenie będzie trwało 2 dni. W pierwszy dzień odbędzie się w Przemkowskim Ośrodku Kultury, w drugi zaś w Szprotawskim Domu Kultury.

Realizatorem wydarzenia jest Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie, a główny cel jaki przyświeca organizatorom, to promocja kultury łemkowskiej w środowisku polskim oraz zachowanie tożsamości narodowej, językowej i kulturowej Łemków poprzez śpiew, taniec i tradycyjny stój. Impreza ma charakter 4-godzinnego koncertu, w którym zawsze występuje zespół pieśni i tańca Łastiwoczka, będący zarówno gospodarzem jak i zespołem założonym przez członków Stowarzyszenia Łemków. Wraz z zespołem Łastiwoczka występuje również dziecięca grupa Łastiwczata. Zaznaczyć trzeba, że zespół Łastiwoczka zdobywa liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach i jest postrzegany przez antropologów kultury jako zespół wyróżniający się pod względem bogactwa kulturowego i mającego opinię, że reprezentuje on kulturę przodków w niezmienionej formie, co zaowocowało mi.in. zdobyciem członkostwa w CIOFF – Międzynarodowej Radzie Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.

Przez te kilkanaście lat wydarzenie stało się ilustracją różnorodności i bogactwa tradycji na mapie „Ziem Odzyskanych”, na których Łemkowie zmuszeni byli na nowo budować swoją tożsamość. Tradycją jest już to, że oprócz Łastiwoczki i młodszej grupy Łastiwczata, skład pozostałych wykonawców nie jest przez organizatorów zdradzany. W sumie wystąpi 7 zespołów reprezentujących wysoki poziom artystyczny o ogromnym znaczeniu kulturowym, w tym jeden zespół z zagranicy, a repertuar będzie tak przygotowany, aby nie powtórzył się podczas dwudniowego trwania wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!