7 października o godz. 16.30 z inicjatywy Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka i Prezesa DZPN Andrzeja Padewskiego odbyło się spotkanie wszystkich stron uczestniczących w łączeniu przemkowskich klubów. Na spotkaniu obecni byli:
– Burmistrz Przemkowa- Jerzy Szczupak
– Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej- Andrzej Padewski
– Dyrektor Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Legnica- Adam Michalik
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie- Janusz Matuszak
– Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Przemkowie- Joanna Więckowska
Członkowie Zarządu MGKS Zamet Przemków:
– Waldemar Urbaniak- Prezes
– Zbigniew Urbaniak
– Piotr Drewniak
– Tadeusz Nadolny
– Eugeniusz Kulesza
Członkowie Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta:
– Janusz Andrzejczak- Prezes
– Daniel Kleszczewnik
oraz zawodnicy klubów sportowych MGKS Zamet Przemków i KS Przemków Huta: Grzegorz Kraska,Daniel Dudkiewicz, Kamil Piech, Damian Sykuła, Kacper Oruba.
Spotkanie odbyło się w związku z fiaskiem dotychczasowych działań zmierzających do połączenia przemkowskich klubów w oparciu o struktury MGKS Zamet Przemków oraz w związku z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego przez DZPN, mogącym skutkować zawieszeniem w rozgrywkach wszystkich szczebli MGKS Zamet Przemków.
Po długich i burzliwych, ponad 3 godzinnych dyskusjach wszystkich uczestników, dokonano następujących ustaleń:
1. Wszystkie strony zadeklarowały wolę stworzenia jednego, wspólnego klubu w oparciu o struktury MGKS Zamet Przemków.
2. Wierząc w pomyślne zakończenie procesu łączenia klubów w naszym mieście Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zawiesza postępowanie dyscyplinarne, czekając na realizację uzgodnionych na spotkaniu ustaleń.
3. Burmistrz Przemkowa ponownie zadeklarował pomoc finansową dla jednego, wspólnego klubu oraz podjęcie działań, które doprowadzą do wyremontowania stadionu i innych obiektów sportowych na terenie Gminy. Od stycznia 2020 roku Gmina ma również przejąć zarządzanie obiektami sportowymi w uzgodnieniu z klubami piłkarskimi.
4. Do 18 października zarząd MGKS Zamet Przemków czeka na ponowne złożenie deklaracji przez osoby chcące stać się członkami stowarzyszenia. Deklaruje przyjęcie wszystkich nowych członków będących mieszkańcami gminy Przemków lub zawodnikami chcącymi grać we wspólnym klubie.
5. Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w terminie 5 listopada i tam zostanie wybrany zarząd na nową kadencję. Prawo głosu będą mieli członkowie, którzy opłacą składki do 30 października.
6. Wszyscy uczestnicy zadeklarowali wolę by nowo wybrany zarząd zapewniał realny wpływ wszystkich członków stowarzyszenia na działania połączonego klubu. Jeżeli tą wolę potwierdzi Walne Zgromadzenie nowy zarząd miałby się składać z 2 przedstawicieli MGKS Zamet Przemków, 2 UKS Przemków Huta oraz 1 przedstawiciela Gminy.
7. Po Walnym Zgromadzeniu MGKS Zamet Przemków i realizacji przyjętych na spotkaniu ustaleń, KS Przemków zostanie wycofany z rozgrywek. Zawodnicy KS Przemków chcący grać w połączonym klubie złożą deklarację gry w MGKS Zamet Przemków . Jeżeli ilość chętnych do gry zawodników na to pozwoli, zostaną podjęte kroki pozwalające stworzyć II drużynę MGKS Zamet Przemków grającą w B klasie.
8. W związku z brakiem zgody obecnego zarządu na przyjęcie do stowarzyszenia Pana Daniela Dudkiewicza ustalono, że sprawą zajmie się nowo wybrany zarząd po 5 listopada.
9. KS Przemków do momentu realizacji ustaleń dalej będzie występował w rozgrywkach B klasy.

Zarówno Dolnośląski Związek Piłki Nożnej jak i Gmina Przemków liczy na dotrzymanie przez wszystkie strony warunków porozumienia.

Komunikat ze spotkania został przygotowany przez Urząd Miejski i opublikowany po uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami spotkania.

Należy podkreślić, że mimo dotychczasowych problemów i trudnych doświadczeń oraz różnic w ocenie sytuacji, wszystkie strony zadeklarowały dobrą wolę w działaniach, które doprowadzą do stworzenia jednego klubu w mieście Przemków.

Wszystkie osoby zainteresowane działaniem we wspólnym klubie i przystąpieniem do stowarzyszenia MGKS Zamet Przemków prosimy o zgłaszanie się po deklaracje do Urzędu Miejskiego lub Prezesów obu klubów do 18.10 i opłacenie składki rocznej w wysokości 100 zł do 30 października.