Wczoraj Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak wraz ze swoim zastępcą Magdaleną Kanią spotkał się z Tymoteuszem Myrdą – Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego celem omówienia realizacji ważnych dla Przemkowa projektów.

W spotkaniu udział wzięła także dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Zakęś.

Rozmowy dotyczyły budowy Cyklostrady Dolnośląskiej na odcinku z Przemkowa do Chocianowa, która będzie realizowana przy udziale województwa dolnośląskiego. To projekt ważny nie tylko dla naszych mieszkańców, ale wszystkich turystów, którzy chcą podziwiać piękno przyrody i niezwykły krajobraz Przemkowa.

Rozmowy dotyczyły także możliwości stworzenia stałego połączenia komunikacji zbiorowej z Chocianowa przez Przemków do Głogowa, co zdecydowanie ułatwi mieszkańcom gminy Przemków korzystanie z transportu kolejowego.