W czwartek 15 lipca br. w Przemkowskim Ośrodku Kultury, Szef Gabinetu Politycznego Premiera Rady Ministrów Krzysztof Kubów spotkał się z mieszkańcami Przemkowa. Głównym tematem spotkania była promocja programu „Polski Ład”. Poseł PIS zaprezentował korzyści z wdrożenia programu, zarówno dla samorządów i wsparcia dla nich w zakresie dofinansowania działań inwestycyjnych oraz dla wszystkich mieszkańców, szczególnie w zakresie polityki prorodzinnej.

Posła Krzysztofa Kubowa powitał Burmistrza Przemkowa Jerzy Szczupak, który jednocześnie podziękował za wieloletnie wsparcie okazywane naszej Gminie. Wsparcie, które przekłada się między innymi na wielkość pozyskanego wsparcia finansowego na realizację niezbędnych inwestycji służących całej naszej lokalnej społeczności. Burmistrz przypomniał, że wielkość rządowego wsparcia dla Przemkowa to obecnie ponad 8,6 mln złotych. W ramach programu Polski Ład gmina także zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie.

W trackie spotkania mieszkańcy zadawali również pytania dotyczące programu szczepień, a Poseł Kubów przypomniał o społecznej odpowiedzialności w czasie pandemii.